RSC

Responsabilitat Social Corporativa

Fundació Aspros ve desenvolupant des de 1962 un treball dintre del context social plenament identificat amb l’ètica i la Responsabilitat Social Corporativa des de tots els seus àmbits. És absolutament respectuosa amb el medi ambient i amb tota la normativa establerta en els diferents aspectes socials tals com la Declaració Universal dels Drets Humans i qualsevol altre que sense necessitat d’estar reglamentat suposi una atenció socialment responsable i respectuosa amb les persones.

El Compromís

Queda justificat al ressenyar que en el desenvolupament fundacional l’entitat atén a més de 500 famílies i una plantilla de 380 empleats, a més a més dels 137 empleats del Centre Especial de Treball. Tot això amb l’afany i el compromís d’oferir amb tota ètica i rigor la Qualitat de Vida i atenció a les persones afectades de discapacitat intel·lectual, malaltia mental i també la de les seves famílies.

La Fundació Aspros desenvolupa activitats de tipus empresarial en els àmbits de Tecnosolucions, Servilògic, Parcs i Jardins i AsprosArt dins l’actuació certificada per Applus+ ISO 9001:2008. Aquesta tasca es desenvolupada per treballadors del Centre Especial de Treball i altres empleats amb un major grau de discapacitat. Monitors, experts i altres.

Tot aquest compromís en el desenvolupament de les activitats que afronta la nostra Fundació vol deixar sense dubte la vinculació humana que, en el desenvolupament diari ens cal afrontar. Estem associats al que ens atrevim a considerar “Grups d’interès”, a les persones ateses diàriament i també les seves famílies.

La Vinculació

Amb la Fundació Aspros crea valor per a les empreses, sabent del comportament i finalitat humana i social que desenvolupa en valors i ètica. Unida a la seva integritat és una increïble aportació social.

Empresa i Fundació units

poden arribar a objectius d’inqüestionable eficiència